Polityka prywatności

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności na naszej stronie https://www.zagrywki.pl (dalej jako „witryna”) oraz sposobu przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”). Administratorem danych jest Gravity Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Goplańskiej 35, 02-954 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
b) obsługi zapytań związanych z realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), c) obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
d) przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usługi.
Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych.

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora świadczący usługi związane z obsługą procesów wskazanych powyżej w pkt. a-d.

Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja rezerwacji, na potrzeby rozstrzygania roszczeńlub przepisy podatkowe). Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe.

Każda osoba, które dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.


COOKIES

Co to są cookies?

page2image1665680272

 

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy

każdorazowym połączeniu z witryną.

Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

 

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

page2image1665741088

Cookies techniczne

Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień gdy zaznaczysz taką opcję w witrynie lub/i pozwalają Nam na tworzenie prostych statystyk na temat korzystania z Serwisu. Wykorzystujemy cookie odpowiedzialne ze sesję logowania oraz wybrany język. 


 

Google Analytics

Korzystamy z innych cookies, w tym Google Analytics (https:// www.google.com/analytics/terms/pl.html).
Dzięki temu mamy możliwość badania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, z którego łączysz się z witryną. Pomaga to w szybszym i lepszym wyświetlaniu stron. Dodatkowo analizujemy w jaki sposób trafiłeś na witrynę, jakie elementy są najczęściej klikane, co jest wyszukiwane w witrynie i przeglądarce Google przed wejściem.

Korzystamy także z piksela Facebooka. Jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam. Prosimy o zapoznanie się z zasadami działania i zbierania danych na tej podstawie: https://www.facebook.com/ business/help/651294705016616

page2image1665860768 page2image1665861056

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

page2image1665866592

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies.
Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się witryny.